Vision

Vår vision är alla människors möjlighet till naturlig återhämtning i kärnan.

 

Värdegrund

Spa för själen är politiskt och religiöst oberoende, metoden i sig är neutral och avskalad så att varje användare delvis kan forma den utifrån sin filosofi. Detta är viktigt då det är grunden för allas möjlighet till återhämtning. Vår värdegrund är präglad av tre ledord:

  • närvaro
  • valfrihet
  • lugn

Vår strävan är att skapa ett sammanhang som ger utrymme för dessa värden, för alla, inte endast i utförandet utan även inom själva nätverket. Hållbarhet är viktigt för att skapa lugn i alla processer och avseenden, liksom öppenhet och ärlighet i kommunikationen värnas för att skapa närvaro och mångfald odlas för att ge förutsättningar för valfrihet.