Spa för själen på jobbet

Fler och fler upptäcker vilken skillnad avspänning gör i arbetslivet. Forskning visar också hur det ökar välbefinnande, stärker relationer och skärper effektiviteten. Spa för själen skapar avspänning, på ett sätt som underlättar inför viktiga beslutsprocesser, integrerar olika perspektiv och till och med löser konflikter!

Spa för själen på jobbet

I arbetslivet behöver vi återhämtning och metoder för att skapa öppenhet i kommunikationen. Forskningen visar också att vi blir oerhört mycket mer effektiva och kreativa när vi är lugna och avspända. Gedigen hjärnforskning har visat att meditation och närvaroövningar påverkar hjärnan. En tongivande forskare är Elizabeth Blackburn, Nobelpristagare 2009 för upptäckten av telomerer, ändarna på kromosomerna, och deras roll i vårt åldrande. Hon och andra menar att stillhetsövningar påverkar så att hjärnbarken stärks och förlänger telomererna. Avspänning är därmed inte enbart en behaglig upplevelse, utan saktar ner åldrandet och reparerar kroppen ända in på cellnivå.

Grupputveckling

Avspända människor är mer benägna till samverkan, mer effektiva och alerta. Av det skälet används Spa för själen ofta som ett led i olika större insatser i arbetslivet såsom:

  • värdegrund
  • mångfald
  • konflikthantering
  • grupputveckling
  • ledarutveckling 
  • förändringsarbete