Vad får jag som SFS arrangör?

Som medlem i föreningen och nätverket har du en mängd förmåner:

 • Möjlighet att ordna egna SFS miniretreater och workshops
 • Medlemsskap i SFS förening och nätverk med full rösträtt och delaktighet
 • Nyhetsbrev och kontinuerlig information om nya möjligheter och kunder
 • Tillgång till material och manualer för marknadsföring och handledning
 • Nätverksträffar och SFS arrangemang till självkostnadspris
 • Marknadsföring via SFS hemsida och genom din lokala aktör
 • Rätt att använda SFS logotyp i din egen marknadsföring
 • Kvalitetssäkring årligen utifrån forskningsbaserad metodik
 • Rådgivning och fördjupning i SFS, affärsutveckling och administration
 • Reducerad avgift för retreater, resor, kurser, försäkring och bokföring
 • Frilanstjänst – möjlighet att fakturera utan att ha eget bolag

Vem kan bli SFS arrangör?

SFS arrangör blir du genom att fullfölja diplomeringsutbildningen.
Därefter blir du diplomerad SFS arrangör och fullvärdig medlem i förening och nätverk.
För att behålla ditt diplom och vara medlem ska du varje år:
 • Betala din medlemsavgift 1500 kr per helår eller 375 kr per kvartal
 • Genomföra minst 2 SFS arrangemang per år
 • Delta i minst 2 Nätverksträffar per år