Vad är Spa för själen?

En metod för återhämtning

Spa för själen är en metod för återhämtning och/eller grupputveckling under tystnad.
Metoden, som är utvecklad under 15 år och baseras på forskning, ger dig en trygg och kvalitetssäkrad upplevelse.
Syftet är att skapa utrymme för medveten närvaro och lugn gemenskap samt att förbereda djupare kommunikation inom eller mellan individer. Spa för själen kan sägas vara en mini-retreat som pågår 2-3 timmar och som bygger på en tredelad stomme:

  • lugna mjuka rörelser
  • närvaroövning
  • stillhetsövning

Till detta kopplas sedan olika tillägg såsom till exempel:

  • handmassage, hårmassage eller taktil beröring
  • kreativa uttryck 
  • reflektion och vila
Spa för själen är en neutral metod, som kan användas i och anpassas till många sammanhang. Den är fri från politiska och religiösa kopplingar. Den öppnar till existentiell närvaro på ett grundläggande mänskligt sätt och du väljer själv dina tolkningar.