Diplomerad Spa för själen arrangör

 

Diplomering av Spa för själen arrangörer ordnas regelbundet. Grundutbildningen innebär totalt 3 dagar uppdelat på två tillfällen samt hemstudier och ett arbetsprov som genomförs mellan gångerna. Arbetsprovet består av att du håller i ett Spa för själen arrangemang. Upplägget för kursen ser ut så här:

 

STEG 1: GRUNDUTBILDNING 2 DAGAR

 • Vad är Spa för själen?
 • Användningsområden, bakgrund och framväxt
 • Bakomliggande pedagogiska och gruppdynamiska teorier
 • Värdegrund, ramar och samverkan
 • Rollen som arrangör
 • FIRO ledarskap och grupprocesser
 • Röda och gröna zoner
 • Mindfulness i utförandet
 • Etik i mötet med människor
 • Att arrangera ett Spa för själen – hur går det till?
 • Våra metoder och verktyg
 • Din egen utformning
 • Att utgå från behoven – praktiska redskap
 • Kundrelationer och marknadsföring kring Spa för själen


STEG 2:ARBETSPROV OCH HEMSTUDIER 1 DAG

 • Under mellantiden utför du ett eller flera arbetsprov


STEG 3: CERTIFIERING 1 DAG

 • Vi utvecklar SFS metoder och användningsområden
 • Nätverkets funktioner och utveckling
 • Tentamen
 • Diplomering

Kursen kostar 4990 kr ex moms för företagare och ink moms för privatpersoner, inklusive kost under de gemensamma studiedagarna och handledarmaterial. Hör av dig till oss för att få information om nästa utbildningstillfälle.

DIPLOMERAD SFS MASTER TRAINER

Diplomering av Spa för själen Master Trainers anordnas efter behov. Grundutbildningen för detta innebär totalt 5 dagar uppdelat på två tillfällen samt hemstudier och ett arbetsprov som genomförs mellan gångerna.  Arbetsprovet består i detta fall av att du, under auskultation, håller i en SFS grundutbildning. Hör av dig till oss för att få mer information om kriterier och kostnader.